10 lệnh SQL hữu ích dành cho WordPress

Trong một số trường hợp chúng ta cần cập nhật […]

Xem thêm

Tắt tính năng Emoji trong WordPress 4.2

Như hôm trước mình có giới thiệu qua tính năng […]

Xem thêm

Sử dụng ảnh trên website đúng cách và tối ưu

Việc sử dụng hình ảnh trên website là điều không […]

Xem thêm

Thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress

Trong bài hướng dẫn thiết lập SMTP riêng cho WordPress, […]

Xem thêm

24 đoạn code hay cho Woocommerce

Bài này chưa được cập nhật cho WooCommerce ở bản […]

Xem thêm
NguyenLp LarTheme