Code cho các trang Post Format

laptrinhtheme-finish-imageformat

Ở bài trước chúng ta đã code xong file content.php để hiển thị các thông tin về các post type như tiêu đề, nội dung, thông tin,…Nhưng ở phần viết code cho functions.php, chúng ta có khai báo sử dụng tính năng Post Format nhằm mục đích cho các post type hiển thị khác nhau trên từng post format. Do vậy, ở phần này chúng ta sẽ viết code cho các post format mà chúng ta đã khai báo sử dụng.

Bây giờ hãy mở lại file functions.php, tìm tới dòng khai báo post format ta có thế này:


add_theme_support( 'post-formats',
  array(
    'image',
    'video',
    'gallery',
    'quote',
    'link'
  )
 );

Điều này có nghĩa là chúng ta có 5 loại post format khác nhau, và chúng ta nên tạo ra 5 file khác nhau là:

 • content-image.php
 • content-video.php
 • content-gallery.php
 • content-quote.php
 • content-link.php

Đây không phải là cấu trúc template của WordPress đâu, vậy tại sao ta phải tạo các file theo tên như vậy? Đó là bởi vì trong file index.php, chúng ta có hàm gọi ra như thế này:

<?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>

Điều này có nghĩa là, nếu post đó không có format thì nó sẽ load file content.php vì mặc định nếu post mà chưa thiết lập post format thì nó sẽ có format tên “Standard”.

Nếu post đó có format, thì nó sẽ load dựa theo tên format thông qua hàm get_post_format() như thế kia, giả dụ post đó mang format là video thì nó sẽ load file content-video.php ra, còn nếu file này chưa tồn tại thì nó sẽ đọc file content.php.

Mục đích thêm Post Format là để chúng ta trang trí cho nó, do vậy chúng ta tạo ra các file như ở trên nhằm mục đích viết lại code hiển thị nội dung phù hợp với từng post format.

Chúng ta bắt đầu nhé?

Viết code cho format content-image.php

Format tên “Image” tức là để chúng ta muốn đánh dấu post này là post chứa hình ảnh, do vậy chúng ta sẽ code làm sao để nó làm nổi bật cái ảnh của post loại này lên.

Trước tiên, bạn hãy copy toàn bộ nội dung file content.php vào content-image.php để chắc chắn file này có cấu trúc giống như content.php để tránh gây lỗi. Từ lúc này chúng ta sẽ làm việc với file content-image.php, hãy nhớ là như vậy.

Bây giờ bạn hãy xóa phần .entry-thumbnail đi vì ta không cần khu vực này:


  <div class="entry-thumbnail">
    <?php thachpham_thumbnail( 'thumbnail' ); ?>
  </div>

Sau đó bạn tìm đến dòng này:

<?php thachpham_entry_header(); ?>

Và chèn đoạn sau vào để hiển ảnh thumbnail loại lớn ngay bên trên hàm thachpham_entry_header() như thế này:


<?php thachpham_thumbnail( 'large' ); ?>
<?php thachpham_entry_header(); ?>

Rồi tìm đoạn <?php thachpham_entry_meta(); ?> và xóa đi vì hiển thị trông có vẻ rườm rà, chúng ta cần độc giả tập trung tối đa vào hình ảnh cơ mà.

Kế tiếp là chúng ta sẽ viết code cho nó đếm có bao nhiêu ảnh được đính kèm vào post này (attachment) để nó hiển thị ra luôn. Bạn tìm tới đoạn này:

<?php thachpham_entry_header(); ?>

Sau đó viết thêm code này vào dưới.<?php
/*
* Đếm số lượng attachment có trong post
*/
  $attachments = get_children( array( 'post_parent'=>$post->ID ) );
  $attachment_number = count($attachments);
  printf( __('This image post contains %1$s photos', 'thachpham'), $attachment_number );
?>

Mình cũng xin nói là code đếm này không phải để đếm có bao nhiêu tấm ảnh trong post, mà nó sẽ đếm có bao nhiêu tấm ảnh được đính kèm trong post, tức là các tấm ảnh bạn mới upload lên vào post này. Nó cũng sẽ không đếm các link ảnh từ host ngoài.

Xong rồi, chúng ta có toàn bộ code file content-image.php như sau:


<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
	<header class="entry-header">
		<?php thachpham_thumbnail( 'large' ); ?>
		<?php thachpham_entry_header(); ?>
		<?php
			/*
			 * Đếm số lượng attachment có trong post
			 */
			$attachments = get_children( array( 'post_parent'=>$post->ID ) );
			$attachment_number = count($attachments);
			printf( __('This image post contains %1$s photos', 'thachpham'), $attachment_number );
		?>
	</header>
	<div class="entry-content">
		<?php thachpham_entry_content(); ?>
		<?php
			if ( is_single() ) :
				thachpham_entry_tag();
			endif;
		?>
	</div>
</article>

Hãy tạo một post nào đó, đăng vài tấm ảnh lên, viết mấy dòng chữ vào, thiết lập Featured Image rồi ta có kết quả giống như thế này:

laptrinhtheme-finish-imageformat

Viết code cho format “video”

Ở loại format này, chúng ta sẽ muốn nó hiển thị một cái video ra ngoài trang chủ, còn khi vào xem nội dung chi tiết thì nó sẽ hiển thị toàn bộ nội dung như bình thường.

Trước tiên bạn cũng nên copy toàn bộ code trong file content.php sang content-video.php như cái format image vậy. Bây giờ bạn tìm đến đoạn này:


  <div class="entry-thumbnail">
    <?php thachpham_thumbnail( 'thumbnail' ); ?>
  </div>

Ở đây chúng ta không muốn nó hiển thị thumbnail nữa nên hãy xóa đi.

Sau đó tìm đoạn:


<?php thachpham_entry_content(); ?>

Thay thành

<?php the_content(); ?>

Tức là chúng ta không có cho nó hiển thị nội dung rút gọn nữa mà sẽ hiển thị toàn bộ nội dung vì các video được chèn vào post bằng oEmbed sẽ không hiển thị ở nội dung rút gọn.

Tìm và xóa luôn đoạn này để nó gọn hơn:

<?php thachpham_entry_meta() ?>

Toàn bộ nội dung code file content-video.php còn thế này:


<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
	<header class="entry-header">
		<?php thachpham_entry_header(); ?>
	</header>
	<div class="entry-content">
		<?php the_content(); ?>
		<?php
			if ( is_single() ) :
				thachpham_entry_tag();
			endif;
		?>
	</div>
</article>

Bây giờ bạn hãy tạo một post, dán cái link video từ Youtube vào thì sẽ có kết quả thế này:

laptrinhtheme-finish-videoformat

Đơn giản vậy thôi, mục đích là cho các bạn hiểu cách hoạt động mà. 😀

Viết code cho format “Link”

Cái format này được dùng để đăng một post cho việc giới thiệu một liên kết nào đó. Nếu bạn muốn xem ví dụ sử dụng thì hãy vào website https://digwp.com, bạn sẽ thấy tác giả sử dụng các format link rất hay để giới thiệu các liên kết hay.

Cũng như 2 format kia, bạn copy toàn bộ code trong content.php sang content-link.php.

Bây giờ bạn tìm đoạn này:

<?php thachpham_entry_header(); ?>

Thay thành thế này:


		<?php
			/*
			 * Lưu custom field vào biến
			 */
			$link = get_post_meta( $post->ID, 'format_link_url', true );
			$link_description = get_post_meta( $post->ID, 'format_link_description', true );

			/*
			 * Hiển thị tiêu đề có link trỏ tới link gắn trong custom field
			 */
			if ( is_single() ) {
				printf( '<h1 class="entry-title"><a href="%1$s" target="blank">%2$s</a></h1>',
					$link,
					get_the_title()
				);
			} else {
				printf( '<h2 class="entry-title"><a href="%1$s" target="blank">%2$s</a></h2>',
					$link,
					get_the_title()
				);
			}
		?>

Tiếp tục tìm và xóa:

<?php thachpham_entry_meta(); ?>

Rồi tìm:

<?php thachpham_entry_content(); ?>

Sửa thành:


		<?php
			printf( '<a href="%1$s" target="blank">%2$s</a>',
				$link,
				$link_description
			);
		?>

Xong rồi, bây giờ bạn hãy tạo một post mới, không cần có nội dung nhưng quan trọng nhất là phải có hai cái field là format_link_description (mô tả của link) vàformat_link_url (địa chỉ link cần trỏ tới). Nếu không thấy phần Custom Field thì ấn vào Screen Options (phía trên tay phải) -> đánh dấu vào Custom Field.

laptrinhtheme-formatlink-field

Tham khảo thêm: Hướng dẫn Custom Field trong WordPress.

Okay, bây giờ ta có kết quả như thế này:

laptrinhtheme-finish-formatlink

Format Quote và Gallery

Do hai cái post format này mình chưa tìm ra ý tưởng nào hay, và thấy cũng ít ai dùng nên….khỏi tạo luôn, đẻ nó sử dụng file content.php mặc định cũng được. Lười rồi :D.

Lời kết

Kết thúc bài này, chúng ta đã tiến hành code xong cho các trang Post Format cần thiết để nó hiển thị tốt hơn và đẹp hơn. Nhưng bạn có thấy là khi click vào để xem chi tiết, nó ra trang trắng hay không?

Đúng vậy, nó không hiển thị gì cả khi vào trang chi tiết là bởi vì nội dung single.php chưa có gì cả. Do vậy ở bước kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành code cho nó để nó hiển thị ra trang nội dung nhé.

Nguồn: Code cho các trang Post Format | Thạch Phạm

Categories: Content Marketing, Digital Marketing, Google Ads, Kinh doanh, PHP, SEO, Server - Hosting, WordPress, WordPress Development, Wordpress Plugin, WordPress Theme, Wordpress Tutorial,
Tags: baemin, bán hàng online, bán hàng online trên facebook, bán hàng qua facebook, bán hàng quần áo, bán hàng thời trang, bán hàng trên baemin, bán hàng trên facebook, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên grab, bán hàng trên marketplace, bán hàng trên now, bán hàng trên tiktok, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bí quyết kinh doanh online, bít tết Âu việt, black friday, buôn bán hàng thùng, buôn bán hàng thùng tuyển chọn, cách bán hàng online đắt khách, cách bán hàng trên marketplace, cách bán hàng trên tiktok, câu chuyện kinh doanh, câu chuyện thành công, chương trình khuyến mãi, công nghệ phần mềm bán hàng, cửa hàng cafe, cửa hàng minh tuấn mobile, cửa hàng phụ kiện, cửa hàng thời trang, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thực phẩm sạch, doanh số bán hàng, dox garage & coffee, dox garage &amp; coffee, đăng ký bán hàng trên baemin, đăng ký bán hàng trên go food, đăng ký bán hàng trên grab, đăng ký bán hàng trên now, facebook, facebook pos, fanpage, file excel, file excel báo cáo kết quả kinh doanh, file excel quản lý kho, foodngon, go food, go jek, grab, halo mobile, khởi nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh thời trang, kinh doanh cafe, kinh doanh điện thoại, kinh doanh điện tử điện máy, kinh doanh đồ handmade, kinh doanh gì sau dịch, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm online, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh online, kinh doanh phụ kiện, kinh doanh quán cafe, kinh doanh shop thời trang, kinh doanh siêu thị mini, kinh doanh spa, kinh doanh thành công, kinh doanh thời trang, kinh doanh thời trang trẻ em, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm sạch thành công, kinh doanh trên facebook, kinh doanh trên grab, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh, làm đồ handmade, lily shop, link kháng tài khoản quảng cáo, lụa tơ tằm bá minh, marketing online, mặt hàng dễ bán, mẹo bán hàng, mẹo bán hàng trên facebook, mẹo hay, ngày black friday năm 2020 là ngày nào?, now, now - foody, phầm mềm quản lý bán hàng miễn phí, phần mềm chốt đơn, phần mềm chốt đơn hàng, phần mềm miễn phí, phần mềm pos, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý bán hàng đáng tin cậy, phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, phụ kiện ben & tony, phụ kiện ben &amp; tony, phụ kiện hà xinh, quán cafe hiệu quả, quản lý cửa hàng, quản lý cửa hàng thời trang, quản lý nhà hàng, quản lý nhân viên, quản lý nhân viên cứng đầu, quản lý nhân viên thời vụ, quảng cáo thương hiệu, shop thời trang, shopee, siêu thị minimart, status, status bán hàng, status quảng cáo mỹ phẩm, stella spa, stt bán hàng online hài hước, stt tương tác bán hàng, t.u.s shop, tài khoản bị vô hiệu hóa, tài khoản facebook, tài khoản facebook bị vô hiệu hóa, tải miễn phí file excel quản lý kho, tăng doanh thu mùa black friday, thời trang kosta, thời trang mine, thời trang tú trần shop, thực phẩm sạch, thực phẩm sạch 02, thực phẩm sạch tâm an, thuê mặt bằng kinh doanh, tiki, tiktok, tú trần shop,
A2Hosting giảm giá 50% cho gói Managed VPS
Tạo sản phẩm có thuộc tính và biến thể trong Woocommerce
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

NguyenLp LarTheme