Backup WordPress trên VPS sử dụng WP CLI

backwpup-backups

Trong serie VPS căn bản và Centminmod & WordPress chắc các bạn đều đã biết qua công cụ WP-CLI vốn được dùng để quản trị/cài đặt WordPress trên môi trường UNIX rất mạnh mẽ và dễ tùy biến.

Thế nhưng bạn có biết rằng, ngoài các dòng lệnh có sẵn của WP-CLI, nó còn có rất nhiều dòng lệnh khác mà nếu bạn cài một plugin có hỗ trợ lệnh cho WP-CLI, bạn có thể xem thêm ở danh sách plugin hỗ trợ cho WP-CLI.

Trong đó, có 3 plugin chuyên về Backup có hỗ trợ command line đó BackUpWordPress, BackWPUp và BackupBuddy. Do bạn đã sử dụng VPS rồi nên tài nguyên để backup không còn là vấn đề lớn nữa nên trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng WP-CLI kết hợp với plugin BackWPUp vì đơn giản là nó miễn phí nhưng rất mạnh mẽ.

I. Sử dụng BackWPUp

Đầu tiên là bạn cần cài plugin BackWPUp vào website và tiến hành tạo Job cho nó. Trong phần tạo Job này cũng rất đơn giản và hơn nữa mình đã có hướng dẫn tại đây nên sẽ không nói thêm qua ở đây.

Sau khi tạo Job, bạn cần để ý rằng mỗi Job sẽ có một ID riêng biệt như sau:

backwpup-jobid

Hoặc nếu bạn đã cài WP-CLI rồi, thì hãy cd vào thư mục lưu mã nguồn WordPress trên VPS và gõ lệnh wp backwpup jobs để xem danh sách các job đang có.cd /home/webdata/nguoivietweb.net/public_html

wp backwpup jobs

Warning: The `wp backwpup jobs` command has an invalid synopsis part: jobs
List of jobs
----------------------------------------------------------------------
ID: 1 Name: Test Job


Sau để tiến hành chạy một job, bạn gõ lệnh:

wp backwpup start --jobid=1

Trong đó, số 1 là ID của job cần chạy. Kết quả sẽ trả về như sau:[INFO] BackWPup version 3.1.2; A project of Inpsyde GmbH
[INFO] WordPress version 4.0
[INFO] Blog url: https://nguoivietweb.net/
[INFO] BackWPup job: Test Job; DBDUMP+FILE+WPPLUGIN
[INFO] BackWPup no automatic job start configured
[INFO] BackWPup job started form commandline interface
[INFO] PHP ver.: 5.4.33; cli; Linux
[INFO] Maximum PHP script execution time is 0 seconds
[INFO] MySQL ver.: 5.5.39
[INFO] curl ver.: 7.19.7; NSS/3.14.0.0
[INFO] Temp folder is: /home/webdata/nguoivietweb.net/public_html/wp-content/uploads/backwpup-4a3137-temp/
[INFO] Logfile is: /home/webdata/nguoivietweb.net/public_html/wp-content/uploads/backwpup-4a3137-logs/backwpup_log_4a3137_2014-09-27_12-52-31.html
[INFO] Backup type is: archive
[INFO] Backup file is: /home/webdata/nguoivietweb.net/public_html/wp-content/uploads/backwpup-4a3137-backups/backwpup_4a3137_2014-09-27_12-52-31.tar.gz
[27-Sep-2014 12:52:31] 1. Try to backup database ...
[27-Sep-2014 12:52:31] Connected to database dulieu1 on localhost
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_automated_links" with "0" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_commentmeta" with "0" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_comments" with "1" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_links" with "0" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_options" with "1252" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_postmeta" with "4" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_posts" with "5" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_prli_clicks" with "0" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_prli_groups" with "0" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_prli_link_metas" with "0" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_prli_links" with "1" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_term_relationships" with "2" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_term_taxonomy" with "2" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_terms" with "2" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_usermeta" with "15" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Backup database table "wp_users" with "1" records
[27-Sep-2014 12:52:31] Added database dump "dulieu1.sql" with 441.11 kB to backup file list
[27-Sep-2014 12:52:31] Database backup done!
[27-Sep-2014 12:52:31] 1. Trying to make a list of folders to back up ...
[27-Sep-2014 12:52:31] 453 folders to backup.
[27-Sep-2014 12:52:31] 1. Trying to generate a file with installed plugin names ...
[27-Sep-2014 12:52:31] Added plugin list file "Hoc-VPS.pluginlist.2014-09-27.txt" with 1.00 kB to backup file list.
[27-Sep-2014 12:52:31] 1. Trying to generate a manifest file ...
[27-Sep-2014 12:52:31] Added manifest.json file with 4.24 kB to backup file list.
[27-Sep-2014 12:52:31] 1. Trying to create backup archive ...
[27-Sep-2014 12:52:31] Compressing files as TarGz. Please be patient, this may take a moment.
[27-Sep-2014 12:52:37] Backup archive created.
[27-Sep-2014 12:52:37] Archive size is 14.10 MB.
[27-Sep-2014 12:52:37] 3614 Files with 41.86 MB in Archive.
[27-Sep-2014 12:52:37] Job done in 6 seconds.


Và bây giờ bạn vào phần WordPress Admin -> BackWPUp -> Backups sẽ thấy file backup hiển thị trong đây luôn.

backwpup-backups

Cũng phải nói thêm rằng, nếu bạn có thiết lập Job Destination để gửi file qua bên dịch vụ thứ 3 thì khi chạy lệnh này nó cũng sẽ gửi file đi cho bạn luôn. Dĩ nhiên bạn không thể sử dụng các phương thức gửi file lên các trang như Dropbox, Amazon S3, Rackspace nếu bạn sử dụng localhost hoặc một domain ảo thiết lập trong file hosts, vì nó sẽ cần kiểm tra domain trước khi nhận dữ liệu.

Một số lệnh khác của BackWPUp

Ngoài lệnh start để thực thi Job thì nó còn có một số câu lệnh khác mà bạn có thể xem bằng cách gõ lệnh wp backwpup. Mình xin giải thích một số dòng lệnh như sau:

  • wp backwpup abort – hủy bỏ các job đang làm việc
  • wp backwpup jobs – Xem danh sách các jobs
  • wp backwpup start –jobid=<JOBID> – Thực thi một job nào đó, mình đã nói ở phía trên
  • wp backwpup working – Xem danh sách job đang chạy

III. Lệnh backup database trong WP CLI

WP CLI có hỗ trợ lệnh wp db export để bạn backup ra database đang sử dụng ra thành file .sql. Do đó nếu bạn chỉ cần backup database thì hãy cd vô thư mục của website cần backup và chạy lệnh này là xong.[root@hocvps public_html]# wp db export
Success: Exported to dulieu1.sql


Nguồn: Backup WordPress trên VPS sử dụng WP CLI | Thạch Phạm

Categories: Content Marketing, Digital Marketing, Google Ads, Kinh doanh, PHP, SEO, Server - Hosting, WordPress, WordPress Development, Wordpress Plugin, WordPress Theme, Wordpress Tutorial,
Tags: baemin, bán hàng online, bán hàng online trên facebook, bán hàng qua facebook, bán hàng quần áo, bán hàng thời trang, bán hàng trên baemin, bán hàng trên facebook, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên grab, bán hàng trên marketplace, bán hàng trên now, bán hàng trên tiktok, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bí quyết kinh doanh online, bít tết Âu việt, black friday, buôn bán hàng thùng, buôn bán hàng thùng tuyển chọn, cách bán hàng online đắt khách, cách bán hàng trên marketplace, cách bán hàng trên tiktok, câu chuyện kinh doanh, câu chuyện thành công, chương trình khuyến mãi, công nghệ phần mềm bán hàng, cửa hàng cafe, cửa hàng minh tuấn mobile, cửa hàng phụ kiện, cửa hàng thời trang, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thực phẩm sạch, doanh số bán hàng, dox garage & coffee, dox garage &amp; coffee, đăng ký bán hàng trên baemin, đăng ký bán hàng trên go food, đăng ký bán hàng trên grab, đăng ký bán hàng trên now, facebook, facebook pos, fanpage, file excel, file excel báo cáo kết quả kinh doanh, file excel quản lý kho, foodngon, go food, go jek, grab, halo mobile, khởi nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh thời trang, kinh doanh cafe, kinh doanh điện thoại, kinh doanh điện tử điện máy, kinh doanh đồ handmade, kinh doanh gì sau dịch, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm online, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh online, kinh doanh phụ kiện, kinh doanh quán cafe, kinh doanh shop thời trang, kinh doanh siêu thị mini, kinh doanh spa, kinh doanh thành công, kinh doanh thời trang, kinh doanh thời trang trẻ em, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm sạch thành công, kinh doanh trên facebook, kinh doanh trên grab, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh, làm đồ handmade, lily shop, link kháng tài khoản quảng cáo, lụa tơ tằm bá minh, marketing online, mặt hàng dễ bán, mẹo bán hàng, mẹo bán hàng trên facebook, mẹo hay, ngày black friday năm 2020 là ngày nào?, now, now - foody, phầm mềm quản lý bán hàng miễn phí, phần mềm chốt đơn, phần mềm chốt đơn hàng, phần mềm miễn phí, phần mềm pos, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý bán hàng đáng tin cậy, phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, phụ kiện ben & tony, phụ kiện ben &amp; tony, phụ kiện hà xinh, quán cafe hiệu quả, quản lý cửa hàng, quản lý cửa hàng thời trang, quản lý nhà hàng, quản lý nhân viên, quản lý nhân viên cứng đầu, quản lý nhân viên thời vụ, quảng cáo thương hiệu, shop thời trang, shopee, siêu thị minimart, status, status bán hàng, status quảng cáo mỹ phẩm, stella spa, stt bán hàng online hài hước, stt tương tác bán hàng, t.u.s shop, tài khoản bị vô hiệu hóa, tài khoản facebook, tài khoản facebook bị vô hiệu hóa, tải miễn phí file excel quản lý kho, tăng doanh thu mùa black friday, thời trang kosta, thời trang mine, thời trang tú trần shop, thực phẩm sạch, thực phẩm sạch 02, thực phẩm sạch tâm an, thuê mặt bằng kinh doanh, tiki, tiktok, tú trần shop,
PBN là gì? và cách tìm kiếm, xây dựng PBN chất lượng
Cách tự tạo child theme cho theme bất kỳ trong WordPress
Tác giả

Bình luận

Goread.io porn videos and buy hacklink.

buy cialis

Goread.io porn videos and buy hacklink.

Jamesboymn

treatment for ed https://canadaedwp.com is ed reversible

KbcxMono

canada pharmaceutical online ordering online pharmacy usa canadian pharmacies that are legit

Kuikurilk

buying viagra sydney buy viagra in melbourne get perscription for viagra scottsdale az

Jbbvtooff

online pharmacy busted canada drugs online buying drugs canada

Fqhhtooff

canadian drugs pharmacy online pharmacy without a prescription canada pharmacy online orders

NncsRoarm

pfizerl viagra online discount prescription drugs online canada pharmacy online no script

Shell İndir Php

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content
I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it
is popping it up all over the internet without my agreement.
Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off?

I’d definitely appreciate it.

Ahkdtooff

prescription drugs without prior prescription online pharmacy busted diuretics

Lbsxtooff

canada drugs direct generic vs brand name viagra canada drug prices

FvfcRoarm

brand viagra viagra without a rx viagra amex

JbnbFralf

pharmacy northwest canada pharmacy online no prescription pharmacy in canada

AqcfCHIEXLIFE

cheap cialis 20mg cialis with dapoxetine cialis overnight

KvaxMono

payday loans mount pearl cash loans for military payday advance jackson tn

Fqbbtooff

online instant cash advance daytona beach payday loans bad credit instant cash loans australia

Jbbntooff

cialis and psa compare cialis viagra free samples cialis viagra

parkinson threatment

Wonderful web site. Lots of useful information here. I’m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you on your effort! https://parkinsonmedi.com parkinson threatment

KndnMono

no prescription viagra viagra ad natural viagra alternatives

Leave a Message

Registration isn't required.

NguyenLp LarTheme